Blackboard Learn ™

Visa alternativ

Tillgängliga språk: Tillgängliga språk:

Har du ett konto?

Ange dina uppgifter och klicka på knappen Inloggning nedan.

Har du inget konto?

Välj bland alternativen nedan.

Blackboard Learn

Välkommen till plattformen Blackboard e-Education—som är utformad för att möjliggöra utbildningsförnyelser överallt genom att koppla samman människor och teknik.

Systemanslag

 • Möjliga störningar på Blackboard mellan kl 00-06 lördag 18 november – Possible disruptions on Blackboard between kl 12-06 am Saturday 18th November (den 17 november 2017)

  Möjliga störningar på Blackboard mellan kl 00-06 natten till lördag 18 november
  Mellan kl 00-06 under natten till lördag 18 november, kommer Blackboard att utföra service på sitt datacenter. Under denna tid kan det därför förekomma tillfälliga störningar i vår Blackboard-miljö.

  Possible disruptions on Blackboard between kl 12-06 am Saturday 18th November
  On Saturday November 18th between 12:00 to 06:00 am, Blackboard will perform an update at their datacentre. During this time, that may cause temporary disruptions on our Blackboard environment.

 • Ingen automatisk inskrivning i Blackboard-kurs för tillfället (den 6 november 2017)

  Så skriver du själv in dig i din Blackboard-kurs
  I somras byttes både Ladok (vårt studiedokumentations-system) och systemet för datorkontohantering ut. Som en följd av detta, fungerar tyvärr fortfarande inte automatisk inskrivning i Blackboard-kurser. Därför måste du nu själv lägga till dig manuellt i din Blackboard-kurs.


  Här finns en instruktion om hur du själv skriver in dig i kursen i Blackboard:
  https://play.hig.se/media/t/1_w0pmv9st/68567072

  VIKTIGT: Du måste vänta cirka 15-30 minuter efter att du hämtat ut ditt datakonto, innan du kan logga in med rätt behörighet på Blackboard och söka fram din kurs. Om du får ett felmeddelande som inte försvinner trots att du väntat en stund och provat flera gånger – töm historiken i din din webbläsare, starta om och försök på nytt igen.

 • Logga in på Blackboard --- Login to Blackboard (den 25 januari 2016)

  Blackboard-inloggningen fungerar såhär
  Du klickar den blå knappenLogga in Blackboard / Sign in to Blackboardoch ska sedan välja lärosäte innan du kommer vidare. Du klickar länken för att välja lärosäte i en lista, klickar pilen som kommer upp, scrollar ned och väljerUniversity of Gävle” (EJ den där det står Alumni), klickar knappenProceed to Login”.

  Externa användare (personer UTAN vanligt HiG-konto, med ett konto som endast gäller Blackboard vars användarnamn börjar med x) loggar in genom att klicka länken Externt konto / External account.

  Blackboard login works like this
  You click the blue button Logga in Blackboard / Sign in to Blackboard” and must then select our university before continuing. You click on the link to select from a list, click the arrow, scroll down and choose ”University of Gävle” (NOT the one that says Alumni) and click the button ”Proceed to Login”.

  IMPORTANT: If you wish  to change the system language to English, you need to change your settings AFTER login. Go to an instruction with images of this procedure

  External users (WITHOUT a normal HiG account, who have an account only valid for Blackboard with a username that begins with x), log in using the link External account / External Account.

 • Blackboard Learn: Information for students (den 2 september 2015)
   
 • Change system language -- Byta språk i systemet (den 2 september 2015)

  Change System language
  NOTE: Swedish is the default system language in Blackboard. To change this to English, you need to login first and then change the personal settings. After login, go to the global navigation menu in the upper right corner > Click “Personuppgifter” > Click “Ändra personliga inställningar”  > Change “Användarens språkpaket  to English > Click the button “Skicka”. The system language should now be changed to English. Go to an instruction with images of this procedure

  Byta språk i systemet
  OBS: Standardspråket för systemet är svenska. Om du vill byta till engelska, kan du göra detta i dina personliga inställningar efter inloggning. Logga in och till navigationsmenyn i höga hörnet > Personuppgifter > Ändra personliga inställningar > Ändra Användarens språkpaket till English > Skicka.