Blackboard Learn ™

Visa alternativ

Tillgängliga språk:

Har du ett konto?

Ange dina uppgifter och klicka på knappen Inloggning nedan.

Har du inget konto?

Välj bland alternativen nedan.

Blackboard Learn

Välkommen till plattformen Blackboard e-Education—som är utformad för att möjliggöra utbildningsförnyelser överallt genom att koppla samman människor och teknik.

Systemanslag

 • Blackboard tidvis otillgängligt den 22 oktober --- Blackboard unavailable part of 22 October (den 19 oktober 2016)

  Lördag 22 oktober genomförs planerad service högskolans system och nätverk. Blackboard kommer att vara otillgängligt under åtminstone delar av dagen, eftersom service ska göras som berör inloggningsfunktionenÄven 12-13 november genomförs ett planerat driftstopp.
  Räkna med driftstopp även andra system, läs mer

  On October 22, service will be performed on the university´s systems and network. Blackboard will be unavailable during at least part of the day, since service work will concern the login function. The systems will be partly unavailable on the weekend 12-13 November as well.
  Expect downtime on other systems as well, read more

 • Blackboard Learn (den 17 maj 2016)
 • Problem att logga in? – Problems to login? (den 22 mars 2016)

  Problem att logga in?
  Nyligen ändrades gränssnittet på inloggningstjänsten som används till Blackboard. Om du upplever problem att komma in, behöver du tömma webbhistoriken i din webbläsare (eller prova en annan). I många webbläsare kommer du direkt till den inställningen via kortkommandot ctrl+shift+delete. Stäng sedan webbläsaren helt, öppna ett nytt fönster och prova igen. Du måste nu även söka fram och välja University of Gävle på nytt, sedan bör det fungera.

  Problems to login?
  The interface of the login service for Blackboard changed recently. If you experience problems to log in, you need to empty your web browser history (or try another browser). Many browsers will go directly to the settings for this via the shortcut ctrl+shift+delete. Then close the browser completely, open a new window and try again. You must now find and choose the University of Gävle again, then it should work.

 • Logga in på Blackboard --- Login to Blackboard (den 25 januari 2016)

  Blackboard-inloggningen fungerar såhär
  Du klickar den blå knappenLogga in Blackboard / Sign in to Blackboardoch ska sedan välja lärosäte innan du kommer vidare. Du klickar länken för att välja lärosäte i en lista, klickar pilen som kommer upp, scrollar ned och väljerUniversity of Gävle” (EJ den där det står Alumni), klickar knappenProceed to Login”.

  Externa användare (personer UTAN vanligt HiG-konto, med ett konto som endast gäller Blackboard vars användarnamn börjar med x) loggar in genom att klicka länken Externt konto / External account.

  Blackboard login works like this
  You click the blue button Logga in Blackboard / Sign in to Blackboard” and must then select our university before continuing. You click on the link to select from a list, click the arrow, scroll down and choose ”University of Gävle” (NOT the one that says Alumni) and click the button ”Proceed to Login”.

  IMPORTANT: If you wish  to change the system language to English, you need to change your settings AFTER login. Go to an instruction with images of this procedure

  External users (WITHOUT a normal HiG account, who have an account only valid for Blackboard with a username that begins with x), log in using the link External account / External Account.

 • Blackboard Learn: Information for students (den 2 september 2015)