Blackboard Learn ™

Visa alternativ

Tillgängliga språk: Tillgängliga språk:

Har du ett konto?

Ange dina uppgifter och klicka på knappen Inloggning nedan.

Har du inget konto?

Välj bland alternativen nedan.


Blackboard Learn

Välkommen till plattformen Blackboard e-Education—som är utformad för att möjliggöra utbildningsförnyelser överallt genom att koppla samman människor och teknik.

Systemanslag

 • Den automatiska inskrivningen krånglar för vissa studenter (den 15 februari 2018)

  Så skriver du själv in dig i din Blackboard-kurs
  Om du har registrerat dig på din kurs i Ladok och väntat till dagen därpå men ändå inte skrivits in automatiskt, kan du själv lägga till dig manuellt i din Blackboard-kurs.


  Här finns en instruktion om hur du själv skriver in dig i kursen i Blackboard:
  https://play.hig.se/media/t/1_w0pmv9st/68567072

  OBS: Du måste vänta cirka 15-30 minuter efter att du hämtat ut ditt datorkonto, innan du kan logga in med rätt behörighet på Blackboard och söka fram din kurs. Om du får ett felmeddelande som inte försvinner trots att du väntat en stund och provat flera gånger – töm historiken i din din webbläsare, starta om och försök på nytt igen.

  Kontakta läraren om du skrivit in dig i fel kurs
  Kolla noga att du hittat rätt version av kursen och rätt termin, innan du skriver in dig. Om du råkar skriva in dig på fel kurs, måste du gå in i den kursen och maila till läraren och be denne plocka bort dig ur kursen. Du kan inte själv ta bort dig från en kurs, inte heller personal på supporten. Du måste vända dig till läraren.

 • Logga in på Blackboard --- Login to Blackboard (den 25 januari 2016)

  Blackboard-inloggningen fungerar såhär
  Du klickar den blå knappenLogga in Blackboard / Sign in to Blackboardoch ska sedan välja lärosäte innan du kommer vidare. Du klickar länken för att välja lärosäte i en lista, klickar pilen som kommer upp, scrollar ned och väljerUniversity of Gävle” (EJ den där det står Alumni), klickar knappenProceed to Login”.

  Externa användare (personer UTAN vanligt HiG-konto, med ett konto som endast gäller Blackboard vars användarnamn börjar med x) loggar in genom att klicka länken Externt konto / External account.

  Blackboard login works like this
  You click the blue button Logga in Blackboard / Sign in to Blackboard” and must then select our university before continuing. You click on the link to select from a list, click the arrow, scroll down and choose ”University of Gävle” (NOT the one that says Alumni) and click the button ”Proceed to Login”.

  IMPORTANT: If you wish  to change the system language to English, you need to change your settings AFTER login. Go to an instruction with images of this procedure

  External users (WITHOUT a normal HiG account, who have an account only valid for Blackboard with a username that begins with x), log in using the link External account / External Account.

 • Blackboard Learn: Information for students (den 2 september 2015)
   
 • Change system language -- Byta språk i systemet (den 2 september 2015)

  Change System language
  NOTE: Swedish is the default system language in Blackboard. To change this to English, you need to login first and then change the personal settings. After login, go to the global navigation menu in the upper right corner > Click “Personuppgifter” > Click “Ändra personliga inställningar”  > Change “Användarens språkpaket  to English > Click the button “Skicka”. The system language should now be changed to English. Go to an instruction with images of this procedure

  Byta språk i systemet
  OBS: Standardspråket för systemet är svenska. Om du vill byta till engelska, kan du göra detta i dina personliga inställningar efter inloggning. Logga in och till navigationsmenyn i höga hörnet > Personuppgifter > Ändra personliga inställningar > Ändra Användarens språkpaket till English > Skicka.

 • Har du inloggningsproblem på Blackboard? (den 2 september 2015)

  Vissa användare upplever fortfarande problem med inloggningen. Någon av nedanstående punkter brukar kunna vara orsaken:

  Har du skrivit in rätt användarnamn och lösenord? Prova att logga in mailen eller StudentportalenDet är samma inloggningsuppgifter dit, funkar detta bör det inte vara fel själva inloggningsuppgifterna.

  Är du är ny student som hämtat ut ditt datakonto nyligen? Står det att du kommer in som gäst i Blackboard, beror detta att ditt datakonto inte synkroniserats med databasen i Blackboard ännu. Det kan dröja ett tag från det att kontot hämtats ut innan du kan logga in i blackboard. Avvakta någon timme och prova igen, bör det fungera.

  Har du klickat rätt knapp? Vid inloggningen ska du klicka den blå knappen "Logga in Blackboard". Klicka länken under sökrutan där du kan välja lärosäte, och välj "University of Gävle" (UTAN att det står Alumni efteråt), och prova igen.

  Prova en annan webbläsare.  Inloggningsproblemen kan bero att webbläsaren "minns" hur den ska visa sidan, du fortfarande får error. Du kan också prova med att tömma Historik och rensa cookies i webbläsaren, att den liksom tvingas läsa in sidan nytt.

  Har du ett datakonto sedan tidigare men har varit inaktiv en tid? kan ditt konto ha blivit inaktivt. Återkom om du tror att detta är orsaken. (Du kan ändå logga in Studentportalen och mailen, trots att ditt konto är vilande.)

  Försöker du logga in via appen? Har du använt appen tidigare och har problem nu, kan du behöva avstallera/radera appen och installera den nytt. Tyvärr innebär det nya inloggningsformatet att även den mobila appen måste dirigeras till denna webb-inloggningssida, vilken är långt ifrån optimalt. Vi ska undersöka om detta går att åtgärda längre fram.