Blackboard Learn ™

Visa alternativ

Tillgängliga språk: Tillgängliga språk:

Har du ett konto?

Ange dina uppgifter och klicka på knappen Inloggning nedan.

Har du inget konto?

Välj bland alternativen nedan.


Blackboard Learn

Välkommen till plattformen Blackboard e-Education—som är utformad för att möjliggöra utbildningsförnyelser överallt genom att koppla samman människor och teknik.

Systemanslag

 • Bedömningsverktyget utbytt --- Assessment tool replaced (den 22 oktober 2020)

  Bedömningsverktyget i Blackboard utbytt
  Verktyget för bedömning i Blackboard byttes ut under vecka 33, från New Box View till Bb Annotate. Tidigare bedömningar har successivt överförts till det nya verktyget.
  Information om nya verktyget för lärare
  Information om nya verktyget för studenter

  Blackboard assessment tool replaced
  The assessment tool in Blackboard was updated during week 33, from New Box View to the new tool Bb Annotate. Blackboard transferred all assessments, all previous comments and notes into the new tool, it will be visible in the new tool as well.
  Information about Bb Annotate for Instructors
  Information about Bb Annotate for students

 • Kontrollera din webbläsare --- Run the Browser Checker (den 25 september 2019)

  Alla webbläsare fungerar inte lika bra med Blackboard.
  Kontrollera din webbläsare

  All browsers are not fully compatible with Blackboard.
  Run the Browser Checker

 • Om du behöver skriva in dig i en kurs manuellt (den 28 juni 2018)

  Så skriver du själv in dig i din Blackboard-kurs
  Normalt skrivs du automatiskt in i din Blackboardkurs dagen efter att du registrerat dig på kursen i Ladok. Om du har registrerat dig på din kurs i Ladok och väntat till dagen därpå men ändå inte skrivits in automatiskt, kan du själv lägga till dig manuellt i din Blackboard-kurs.


  Här finns en instruktion om hur du själv skriver in dig i kursen i Blackboard:
  https://play.hig.se/media/t/0_7vp3b2wu

  OBS: Du måste vänta cirka 15-30 minuter efter att du hämtat ut ditt datorkonto, innan du kan logga in med rätt behörighet på Blackboard och söka fram din kurs. Om du får ett felmeddelande som inte försvinner trots att du väntat en stund och provat flera gånger – töm historiken i din din webbläsare, starta om och försök på nytt igen.

  Kontakta läraren om du skrivit in dig i fel kurs
  Kolla noga att du hittat rätt version av kursen och rätt termin, innan du skriver in dig. Om du råkar skriva in dig på fel kurs, måste du gå in i den kursen och maila till läraren och be denne plocka bort dig ur kursen. Du kan inte själv ta bort dig från en kurs, inte heller personal på supporten. Du måste vända dig till läraren.

 • Logga in på Blackboard --- Login to Blackboard (den 25 januari 2016)

  Blackboard-inloggningen fungerar såhär
  Du klickar den blå knappenLogga in Blackboard / Sign in to Blackboardoch ska sedan välja lärosäte innan du kommer vidare. Du klickar länken för att välja lärosäte i en lista, klickar pilen som kommer upp, scrollar ned och väljerUniversity of Gävle” (EJ den där det står Alumni), klickar knappenProceed to Login”.

  Externa användare (personer UTAN vanligt HiG-konto, med ett konto som endast gäller Blackboard vars användarnamn börjar med x) loggar in genom att klicka länken Externt konto / External account.

  Blackboard login works like this
  You click the blue button Logga in Blackboard / Sign in to Blackboard” and must then select our university before continuing. You click on the link to select from a list, click the arrow, scroll down and choose ”University of Gävle” (NOT the one that says Alumni) and click the button ”Proceed to Login”.

  IMPORTANT: If you wish  to change the system language to English, you need to change your settings AFTER login. Go to an instruction with images of this procedure

  External users (WITHOUT a normal HiG account, who have an account only valid for Blackboard with a username that begins with x), log in using the link External account / External Account.

 • Blackboard Learn: Information for students (den 2 september 2015)