Blackboard Learn ™

Visa alternativ

Tillgängliga språk:

Har du ett konto?

Ange dina uppgifter och klicka på knappen Inloggning nedan.

Har du inget konto?

Välj bland alternativen nedan.

Blackboard Learn

Välkommen till plattformen Blackboard e-Education—som är utformad för att möjliggöra utbildningsförnyelser överallt genom att koppla samman människor och teknik.

Systemanslag

 • Kan ej se kursanslag via navigeringsmenyn - Not possible to see course announcements using the navigation menu (den 2 april 2015)

  Det går just nu inte att se kursanslag via navigeringsmenyn uppe i Blackboards högra hörn. Åtgärdas vid driftstopp 24 april 7.30-10.

  OBSERVERA: Anslagen från kurserna går att komma åt inifrån vardera kurs, eller från Min organisation > Verktyg > Anslag. Kolla anslagen därifrån istället, tills problemet är löst. Blackboard kommer att vara otillgängligt fredag 24 april kl 7.30-10, för att åtgärda felet.

  Currently ot possible to access course announcements using the navigation menu in the upper right corner. Will be fixed during system stop on April 24 at 7.30-10 am (local time).

  NOTE: The course announcements can be accessed from within each course, or from My Institution > Tools > Announcements. Please check announcements from there instead, until the problem is resolved. Blackboard will be unavailable on April 24 at 7.30-10 am (local time), in order to fix these problems.

 • Påminnelse: Stående tid för uppdateringar på fredagar - Reminder: Routine updates on Blackboard on Fridays (den 25 mars 2015)

  Påminnelse: Stående tid för uppdateringar på fredagar. För att uppnå en stabil drift av Blackboard har vi stående tid för systemservice på fredagar. Den sista fredagen varje månad kl 7.30-max kl 11.00 görs större uppdateringar med risk för driftstopp. Övriga fredagar kl 7.30-9.30  görs uppdateringar av enskilda applikationer, vilket kan orsaka kortare driftstörning på vissa funktioner, eller att man loggas ut och måste logga in på nytt.

  Reminder: Routine updates on Blackboard on Fridays: To ensure tability on Blackboard,service time is scheduled on Fridays. The last Friday of every month between 7:30-11.00, there might be system shutdowns. Other Fridays between 7:30 to 9:30, individual applications will be updated, which can cause a few minutes disruption of individual functions, or you might get logged out and have to log back in again.

 • Vilken webbläsare funkar bäst med Blackboard? - Which browser works best with Blackboard? (den 8 januari 2015)

  Alla webbläsare fungerar inte lika bra med Blackboard. Om något krånglar, prova gärna en annan webbläsare och se om det fungerar bättre där. Vi rekommenderar i första hand Mozilla Firefox. Se Blackboards lista över vilka webbläsare och operativsystem som rekommenderas

  All browsers are not fully compatible with Blackboard. If something does not work, please try another browser and see if it works better there. We recommend primarily Mozilla Firefox. See Blackboard's list of operating systems, hardware and software that is recommended

 • Blackboard finns som mobil app --- Blackboard available as mobile app (den 31 januari 2013)

  Du kan även nå dina Blackboardkurser via  Mobile Learn app! (både Android och iPhone)
  You can access your Blackboard courses through
  Mobile Learn app! (both Android and iPhone)

 • Skriv in/Enrolla dig på din kurs (den 31 januari 2013)
  När du loggar in på Blackboard, finns du inte automatiskt med i din kurs där. Du måste själv söka upp kursen i Blackboard och lägga till dig (enrolla) i den.
  MANUAL: Instruktioner steg för steg (skaffa konto, enrolla kursen i Blackboard) hittar du här