Blackboard Learn ™

Visa alternativ

Tillgängliga språk:

Har du ett konto?

Ange dina uppgifter och klicka på knappen Inloggning nedan.

Har du inget konto?

Välj bland alternativen nedan.

Blackboard Learn

Välkommen till plattformen Blackboard e-Education—som är utformad för att möjliggöra utbildningsförnyelser överallt genom att koppla samman människor och teknik.

Systemanslag

 • Blackboard stängt 30 juli-7augusti --- Blackboard closed 30 July-7 August (den 4 juli 2015)

  Blackboard är stängt mellan 30 juli och 7 augusti
  Blackboard, inklusive appen Blackboard Mobile, är stängt mellan den 30 juli–7 augusti 2015. Under denna tid flyttas kurserna över till en ny centralt driftad server. Blackboard flyttas till central drift med syftet att få driftsupport dygnet runt, ökad tillgänglighet till systemet och minskad risk för störningar. Efter stoppet kommer inloggningen att se något annorlunda ut.
  Läs mer om Blackboard-stoppet och flytten till central server

  Blackboard is closed from July 30 to August 7
  Blackboard, including the mobile app, will be closed from July 30 until August 7, 2015. During this period, the courses will be moved to a new central hosted server. Our LMS Blackboard is being moved to central hosting at Blackboardin in order to get operational support around the clock, increased system availability and reduced risk of downtime. The login process will change slightly. 
  More information about the Blackboard stop and move to new server

 • Sommaröppettider support - Support summer opening hours (den 1 juli 2015)

  Sommartider LC / Blackboardsupport

  Vecka 25-27 (17/6-3/7) = telefontid 9-12, ärenden ca kl 9-15, ej besök
  Vecka 28-31 = STÄNGT
  Vecka (3-21/8) = telefontid 9-12, ärenden ca kl 9-15, ej besök
  Vecka 35 och framåt = ordinarie tider

  Blackboard support summer opening hours

  Week 25-27 (17/6-3/7)  = telephone 9-12, e-mail  9-15, no visitors
  Week 28-31 = CLOSED
  Week 32-34 (3-21/8) = telephone 9-12, e-mail  9-15, no visitors
  Week 35 and forward = regular hours

 • Påminnelse: Stående tid för uppdateringar på fredagar - Reminder: Routine updates on Blackboard on Fridays (den 25 mars 2015)

  Påminnelse: Stående tid för uppdateringar på fredagar. För att uppnå en stabil drift av Blackboard har vi stående tid för systemservice på fredagar. Den sista fredagen varje månad kl 7.30-max kl 11.00 görs större uppdateringar med risk för driftstopp. Övriga fredagar kl 7.30-9.30  görs uppdateringar av enskilda applikationer, vilket kan orsaka kortare driftstörning på vissa funktioner, eller att man loggas ut och måste logga in på nytt.

  Reminder: Routine updates on Blackboard on Fridays: To ensure tability on Blackboard,service time is scheduled on Fridays. The last Friday of every month between 7:30-11.00, there might be system shutdowns. Other Fridays between 7:30 to 9:30, individual applications will be updated, which can cause a few minutes disruption of individual functions, or you might get logged out and have to log back in again.

 • Vilken webbläsare funkar bäst med Blackboard? - Which browser works best with Blackboard? (den 8 januari 2015)

  Alla webbläsare fungerar inte lika bra med Blackboard. Om något krånglar, prova gärna en annan webbläsare och se om det fungerar bättre där. Vi rekommenderar i första hand Mozilla Firefox. Se Blackboards lista över vilka webbläsare och operativsystem som rekommenderas

  All browsers are not fully compatible with Blackboard. If something does not work, please try another browser and see if it works better there. We recommend primarily Mozilla Firefox. See Blackboard's list of operating systems, hardware and software that is recommended

 • Blackboard finns som mobil app --- Blackboard available as mobile app (den 31 januari 2013)

  Du kan även nå dina Blackboardkurser via  Mobile Learn app! (både Android och iPhone)
  You can access your Blackboard courses through
  Mobile Learn app! (both Android and iPhone)